‘Nieuwe leaseregels raken bedrijven’

Door: Jeroen Piersma

Bedrijven die volgens de boekhoudregels van IFRS rapporteren gaan in de nabije toekomst een lastiger gesprek krijgen met hun banken en zullen in sommige gevallen moeite hebben om nieuwe bankfinanciering aan te trekken. Dat is een van de gevolgen van de nieuwe regels voor de verantwoording van leasefinanciering die de internationale regelgever voor financiële verslaggeving, de International Accounting Standards Board, woensdag bekendmaakt.

Lagere solvabiliteit

De IASB kondigt vandaag aan dat vanaf 1 januari 2019 alle leasecontracten als schuld op de balans gezet moeten worden. Onder de huidige regels mogen bedrijven een deel van hun leasecontracten buiten de balans houden. Beursgenoteerde bedrijven hebben wereldwijd op dit moment zo’n €3000 mrd aan leasecontracten, en daarvan is zo’n 85% ‘off balance’. Vooral voor bedrijven in de retail, die veel winkelvastgoed leasen, hebben de nieuwe regels grote gevolgen.

Het op de balans zetten van leasecontracten leidt bij dit soort bedrijven tot meer schuld, een lagere solvabiliteit en een ongunstiger verhouding tussen schuld en bedrijfsresultaat. Accountantskantoor PwC heeft voor een groot aantal internationale bedrijfssectoren uitgerekend wat de gevolgen zijn van de nieuwe regels. In de retailsector verdubbelt de schuld op de balans, zakt de solvabiliteit terug van 41% naar 27%, en loopt de schuldratio op van 1,1 tot 2,5 keer het bedrijfsresultaat.

‘Ander gesprek met de bank’

Vooral dit laatste getal is van belang voor het gesprek tussen bedrijven en banken, aangezien in de zogenoemde bankconvenanten plafonds zijn opgenomen voor deze ratio. Schiet een bedrijf door zo’n plafond dan heeft het op zijn minst een moeilijk gesprek met zijn bank. ‘In een wereld die volledig transparant en rationeel is, zouden de nieuwe leaseregels geen verschil mogen maken. Het is een kwestie van boekhouden. Economisch verandert er niets’, zegt Jay Tahtah, partner bij PwC. ‘Maar de wereld is niet rationeel. Daarom krijgen bedrijven toch een ander gesprek met hun bank.’

Bedrijven die al dicht bij het plafond van het convenant zitten, of die een hogere schuldratio hebben dan het gemiddelde in de sector, kunnen bij herfinanciering van de schulden of de financiering van een nieuwe investering toch in de problemen komen, zegt Erik Roelofsen, hoogleraar accountancy aan de Erasmus Universiteit, en mede-opsteller van het onderzoek.

Met de nieuwe regels wil de IASB licht werpen in de duisternis van de ‘off balance’-financiering bij bedrijven. ‘Het is duidelijk dat de balansen van bedrijven op dit moment niet de economische realiteit weerspiegelen’, aldus Hans Hoogervorst, voorzitter van de IASB, eerder deze week in het Europees Parlement. Hij verwacht daarom dat de nieuwe regels zullen leiden tot beter onderbouwde investeringsbeslissingen van beleggers en een rationelere afweging van lease versus eigendom bij bedrijven.

http://fd.nl/ondernemen/1134856/nieuwe-leaseregels-kunnen-bedrijven-financieel-raken